Battlefield Tracker Network

ltd_MyStErIoUs / Battlefield 1 Vehicles

Trends

Vehicles Kills Kpm Destroyed Time Spent
Attack Plane
33,319
Top 0.1%
2.0
Top 0.7%
3,771 11d 10h 23m
ASSAULT TRUCK
24,445
Top 0.1%
2.2
Top 0.9%
2,280 7d 14h 27m
Fighter
24,126
Top 0.1%
1.3
Top 2%
6,115 12d 19h 7s
Show All

ATTACK PLANE

Halberstadt CL. II Attack Plane rankings
Kills
5,765
Top 0.1%
Kpm
1.6
Top 2%
Destroyed
1,424
Top 0.1%
Time
2d 12h 17m
Bristol F2.B Attack Plane rankings
Kills
4,710
Top 0.2%
Kpm
1.8
Top 0.6%
Destroyed
537
Top 0.3%
Time
1d 19h 22m
A.E.F 2-A2 Attack Plane rankings
Kills
1,936
Top 0.2%
Kpm
1.9
Top 2%
Destroyed
278
Top 0.2%
Time
17h 5m 18s
Rumpler C.I Attack Plane rankings
Kills
20,908
Top 0.1%
Kpm
2.3
Top 0.5%
Destroyed
1,532
Top 0.1%
Time
6d 9h 38m

BOMBER

Gotha G.IV Bomber rankings
Kills
720
Top 0.3%
Kpm
1.2
Top 3%
Destroyed
27
Top 2%
Time
9h 47m 51s
Caproni CA.5 Bomber rankings
Kills
358
Top 0.5%
Kpm
1.2
Top 3%
Destroyed
21
Top 2%
Time
4h 53m 56s
Airco DH.10 rankings
Kills
129
Top 0.4%
Kpm
3.0
Top 0.7%
Destroyed
8
Top 2%
Time
42m 56s
Hansa-Brandenburg G.I rankings
Kills
1,012
Top 0.1%
Kpm
2.1
Top 2%
Destroyed
36
Top 0.3%
Time
7h 54m 20s

HEAVY BOMBER

Ilya Muromets rankings
Kills
19,149
Top 0.1%
Kpm
3.8
Top 0.3%
Destroyed
746
Top 0.1%
Time
3d 12h 15m

FIGHTER

SPAD S XIII Fighter rankings
Kills
3,714
Top 0.1%
Kpm
1.2
Top 2%
Destroyed
1,026
Top 0.1%
Time
2d 2h 56m
Sopwith Camel Fighter rankings
Kills
5,592
Top 0.1%
Kpm
1.3
Top 2%
Destroyed
1,585
Top 0.1%
Time
2d 23h 49m
DR.1 Fighter rankings
Kills
6,559
Top 0.1%
Kpm
1.5
Top 1%
Destroyed
1,214
Top 0.1%
Time
3d 2h 42m
Albatros DIII Fighter rankings
Kills
8,261
Top 0.1%
Kpm
1.3
Top 2%
Destroyed
2,290
Top 0.1%
Time
4d 13h 32m

LANDSHIP

Mark V Landship rankings
Kills
10,138
Top 0.1%
Kpm
1.7
Top 1%
Destroyed
1,198
Top 0.1%
Time
4d 6h 12m

HEAVY TANK

A7V Heavy Tank rankings
Kills
2,176
Top 1%
Kpm
1.0
Top 10%
Destroyed
190
Top 2%
Time
1d 11h 4m

LIGHT TANK

FT-17 Light Tank rankings
Kills
11,310
Top 0.2%
Kpm
1.4
Top 13%
Destroyed
1,250
Top 0.1%
Time
5d 16h 49m

ARTILLERY TRUCK

Artillery Truck rankings
Kills
13,709
Top 0.2%
Kpm
2.1
Top 2%
Destroyed
1,993
Top 0.2%
Time
4d 13h 59m

ASSAULT TANK

St Chamond rankings
Kills
12,069
Top 0.1%
Kpm
2.1
Top 0.6%
Destroyed
773
Top 0.2%
Time
3d 22h 52m

ASSAULT TRUCK

Putilov Garford rankings
Kills
24,445
Top 0.1%
Kpm
2.2
Top 0.9%
Destroyed
2,280
Top 0.1%
Time
7d 14h 27m

LAND VEHICLE

M30 Scout rankings
Kills
4
Top 13%
Kpm
0.2
Top 25%
Destroyed
0
Time
16m 59s
37/95 Scout rankings
Kills
1
Top 31%
Kpm
0.1
Top 26%
Destroyed
1
Top 5%
Time
8m 45s
KFT Scout rankings
Kills
3
Top 12%
Kpm
0.2
Top 24%
Destroyed
0
Time
12m 43s
MC 18J Sidecar rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
20m 48s
MC 3.5HP Sidecar rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
22m 20s
RNAS Armored Car rankings
Kills
90
Top 0.5%
Kpm
0.7
Top 12%
Destroyed
5
Top 0.4%
Time
2h 3m 48s
Romfell Armored Car rankings
Kills
32
Top 2%
Kpm
0.5
Top 16%
Destroyed
1
Top 13%
Time
1h 1m 16s
EV4 Armored Car rankings
Kills
14
Top 3%
Kpm
0.6
Top 15%
Destroyed
0
Time
24m 22s
F.T. Armored Car rankings
Kills
12
Top 2%
Kpm
1.0
Top 8%
Destroyed
1
Top 5%
Time
12m 2s

STATIONARY WEAPON

FK 96 Field Gun rankings
Kills
183
Top 3%
Kpm
0.7
Top 24%
Destroyed
33
Top 3%
Time
4h 34m 2s
Fortress Gun rankings
Kills
7,274
Top 0.1%
Kpm
2.0
Top 5%
Destroyed
537
Top 0.1%
Time
2d 12h 50m
QF 1 AA rankings
Kills
1,248
Top 0.2%
Kpm
1.1
Top 9%
Destroyed
791
Top 0.2%
Time
18h 24m 54s
Heavy Machine Gun rankings
Kills
740
Top 0.1%
Kpm
1.4
Top 28%
Destroyed
56
Top 0.1%
Time
8h 44m 6s
HE Auto-Cannon rankings
Kills
0
Kpm
0
Destroyed
0
Time
0
BL 9.2 Siege Gun rankings
Kills
866
Top 0.1%
Kpm
2.4
Top 4%
Destroyed
196
Top 0.1%
Time
6h 3m 59s
305/52 O Coastal Gun rankings
Kills
4
Top 17%
Kpm
0.4
Top 29%
Destroyed
0
Time
11m 25s

HORSE

Horse rankings
Kills
205
Top 9%
Kpm
0.4
Top 64%
Destroyed
10
Top 7%
Time
7h 52m 20s

BOAT

M.A.S. Torpedo Boat rankings
Kills
47
Top 8%
Kpm
0.2
Top 55%
Destroyed
16
Top 8%
Time
4h 2m 56s
Y Lighter Landing Craft rankings
Kills
5
Top 4%
Kpm
0.6
Top 10%
Destroyed
1
Top 5%
Time
8m 39s

AIRSHIP

C-Class Airship rankings
Kills
116
Top 0.6%
Kpm
0.8
Top 12%
Destroyed
27
Top 0.8%
Time
2h 31m 35s

DESTROYER

L-Class Destroyer rankings
Kills
1,078
Top 0.1%
Kpm
2.0
Top 2%
Destroyed
104
Top 0.7%
Time
8h 53m 25s

BEHEMOTH

Airship L30 rankings
Kills
234
Top 2%
Kpm
1.2
Top 18%
Destroyed
104
Top 0.4%
Time
3h 15m
Armored Train rankings
Kills
1,011
Top 0.3%
Kpm
1.5
Top 5%
Destroyed
128
Top 0.3%
Time
11h 52s
Dreadnought rankings
Kills
756
Top 0.2%
Kpm
1.4
Top 7%
Destroyed
116
Top 0.2%
Time
9h 10m 25s
Char 2C rankings
Kills
127
Top 1%
Kpm
2.2
Top 5%
Destroyed
15
Top 2%
Time
58m 31s