Battlefield Tracker Network

RachelMcAdams2H / Battlefield 1 Weapons

Filter

Trends

Weapons Grouped Kills Kpm Headshots Hits Shots Time Spent
Rifle
91,904
Top 0.1%
2.0
Top 0.1%
22,468 157,667 361,268 31d 14h 24m
Sidearm
13,403
Top 0.1%
5.6
Top 0.1%
1,051 44,082 153,606 1d 15h 45m
Self-loading Rifle
4,492
Top 2%
1.7
Top 0.1%
530 18,127 74,398 1d 19h 8m
Show All
Weapons by Model Kills Kpm Accuracy Headshots Hits Time Spent
Russian 1895 Sniper
RIFLE
100
32,429
Top 0.1%
2.2
Top 1%
45%
Top 5%
8,102 55,732 10d 9h 33m
SMLE MKIII Marksman
RIFLE
100
31,277
Top 0.1%
2.0
Top 2%
45%
Top 3%
8,234 50,863 11d 1h 55m
Russian 1895 Infantry
RIFLE
100
17,111
Top 0.1%
2.1
Top 0.1%
42%
Top 8%
3,323 31,512 5d 16h 17m
Frommer Stop
SIDEARM
100
12,040
Top 0.1%
6.0
Top 0.1%
29%
Top 26%
921 39,136 1d 9h 14m
Gewehr 98 Marksman
RIFLE
26
2,629
Top 0.2%
1.5
Top 0.2%
37%
Top 23%
861 5,140 1d 5h 46m
Ross MkIII Marksman
RIFLE
16
1,687
Top 0.5%
2.1
Top 0.2%
48%
Top 4%
402 2,685 13h 43m 8s
Lebel Model 1886 Infantry
RIFLE
15
1,582
Top 2%
1.9
Top 0.3%
43%
Top 14%
294 2,802 13h 51m 41s
Incendiary Grenade
GRENADE
15
1,535
Top 0.6%
18.2
Top 0.1%
%
Top 100%
0 21,100 1h 24m 33s
SMG 08/18 Factory
SMG
13
1,391
Top 6%
3.2
Top 0.1%
21%
Top 5%
119 6,430 7h 10m 33s
Autoloading 8 .25 Extended
SELF-LOADING RIFLE
12
1,211
Top 3%
1.6
Top 0.3%
24%
Top 25%
135 5,274 12h 37m 55s
M1917 Enfield Silenced
RIFLE
12
1,202
Top 0.6%
1.7
Top 2%
37%
Top 16%
354 2,109 12h 9m 6s
Ross MkIII Infantry
RIFLE
9
950
Top 0.3%
1.9
Top 0.2%
44%
Top 8%
164 1,576 8h 15m 9s
Model 10-A Hunter
SHOTGUN
9
922
Top 5%
1.7
Top 0.1%
%
Top 100%
34 4,276 9h 16m 49s
Automatico M1918 Trench
SMG
9
904
Top 4%
1.7
Top 0.1%
17%
Top 23%
94 5,623 8h 47m 8s
M1911
SIDEARM
8
802
Top 1%
3.3
Top 0.3%
26%
Top 12%
82 3,025 4h 2m 32s
Fedorov Avtomat Trench
SELF-LOADING RIFLE
7
767
Top 8%
2.2
Top 0.1%
22%
Top 20%
79 3,496 5h 50m 23s
SMLE MKIII Infantry
RIFLE
7
744
Top 2%
1.9
Top 0.2%
41%
Top 11%
130 1,257 6h 38m 23s
Hellriegel 1915 Factory
SMG
7
712
Top 18%
1.6
Top 0.2%
17%
Top 26%
65 5,352 7h 25m 27s
Selbstlader M1916 Marksman
SELF-LOADING RIFLE
5
536
Top 5%
1.3
Top 0.1%
27%
Top 18%
62 2,429 6h 56m 10s
Martini-Henry Infantry
RIFLE
4
466
Top 11%
1.8
Top 0.2%
40%
Top 18%
89 628 4h 14m 53s
BAR M1918 Storm
LMG
4
444
Top 10%
1.1
Top 0.1%
14%
Top 52%
51 3,345 6h 36m 55s
Mle 1903
SIDEARM
4
403
Top 2%
3.8
Top 0.1%
29%
Top 19%
41 1,397 1h 47m 11s
Bedouin Dagger
MELEE
3
377
Top 0.3%
15.5
Top 0.1%
35%
Top 23%
3 640 24m 16s
Gewehr M.95 Marksman
RIFLE
3
360
Top 4%
2.0
Top 0.2%
46%
Top 4%
118 620 2h 57m 55s
Flare Gun — Spot
GADGET
311
Top 0.2%
0.1
Top 0.1%
76%
Top 13%
0 26,417 1d 14h 5m
Howell Automatic Sniper
SELF-LOADING RIFLE
3
303
Top 9%
2.1
Top 0.1%
27%
Top 22%
42 991 2h 27m 5s
M1907 SL Sweeper
SELF-LOADING RIFLE
3
302
Top 12%
1.9
Top 0.2%
22%
Top 18%
36 1,057 2h 41m 20s
M1903 Marksman
RIFLE
2
276
Top 2%
1.6
Top 0.1%
39%
Top 15%
71 504 2h 51m 26s
Tripwire Bomb — HE
GADGET
2
260
Top 2%
4.1
Top 0.1%
35%
Top 12%
0 468 1h 3m 14s
Gewehr M.95 Infantry
RIFLE
2
249
Top 7%
2.2
Top 0.2%
45%
Top 6%
42 401 1h 52m 31s
Gewehr 98 Sniper
RIFLE
2
249
Top 15%
1.8
Top 0.2%
37%
Top 26%
87 420 2h 18m 16s
M1907 SL Factory
SELF-LOADING RIFLE
2
248
Top 4%
2.4
Top 0.1%
29%
Top 9%
22 792 1h 42m 10s
M1903 Sniper
RIFLE
2
248
Top 14%
1.4
Top 0.1%
35%
Top 30%
80 452 2h 54m 36s
Mortar — AIR
GADGET
217
Top 4%
14.7
Top 0.1%
0%
Top 100%
0 0 14m 47s
Farquhar-Hill Storm
SELF-LOADING RIFLE
2
205
Top 22%
2.2
Top 0.1%
30%
Top 8%
32 672 1h 31m 21s
M1909 Benét–Mercié Telescopic
LMG
1
199
Top 10%
1.4
Top 0.1%
11%
Top 58%
29 1,374 2h 19m 48s
Selbstlader M1916 Factory
SELF-LOADING RIFLE
1
178
Top 7%
2.1
Top 0.2%
25%
Top 17%
22 578 1h 23m 51s
Lewis Gun Low Weight
LMG
1
169
Top 11%
1.3
Top 0.2%
10%
Top 57%
21 1,056 2h 12m 5s
M97 Trench Gun Backbored
SHOTGUN
1
162
Top 5%
1.2
Top 0.1%
%
Top 100%
9 638 2h 11m 12s
Model 10-A Factory
SHOTGUN
1
137
Top 11%
1.4
Top 0.1%
%
Top 100%
6 528 1h 41m 45s
Gewehr 98 Infantry
RIFLE
1
136
Top 7%
1.3
Top 0.1%
35%
Top 29%
41 272 1h 44m 17s
AT Rocket Gun
GADGET
1
128
Top 16%
0.9
Top 1%
39%
Top 22%
8 329 2h 17m 13s
Mondragón Sniper
SELF-LOADING RIFLE
1
113
Top 15%
1.2
Top 0.1%
26%
Top 24%
17 510 1h 37m 45s
Anti-Tank Grenade
GADGET
1
104
Top 13%
1.7
Top 0.1%
46%
Top 6%
0 463 1h 2m 18s
Tankgewehr M1918
FIELD KIT
1
103
Top 5%
0.9
Top 2%
23%
Top 34%
10 112 1h 51m 47s
Mosin-Nagant M91 Marksman
RIFLE
94
Top 19%
1.4
Top 0.3%
47%
Top 7%
23 155 1h 9m 12s
Madsen MG Low Weight
LMG
91
Top 11%
2.0
Top 0.3%
18%
Top 17%
11 482 44m 36s
Cei-Rigotti Optical
SELF-LOADING RIFLE
88
Top 15%
1.1
Top 0.2%
23%
Top 29%
16 447 1h 17m 6s
Selbstlader M1916 Optical
SELF-LOADING RIFLE
83
Top 22%
3.5
Top 0.1%
33%
Top 8%
11 243 23m 55s
Fedorov Avtomat Optical
SELF-LOADING RIFLE
80
Top 31%
2.2
Top 0.2%
23%
Top 20%
9 338 36m 57s
Selbstlader 1906 Factory
SELF-LOADING RIFLE
79
Top 30%
1.7
Top 0.3%
31%
Top 29%
10 262 46m 40s
lMG 08/18 Low Weight
LMG
77
Top 29%
1.9
Top 0.2%
12%
Top 32%
11 400 41m 41s
Howell Automatic Factory
SELF-LOADING RIFLE
73
Top 15%
2.6
Top 0.1%
26%
Top 11%
6 237 28m 2s
BAR M1918 Trench
LMG
73
Top 25%
1.4
Top 0.1%
17%
Top 33%
13 650 52m 39s
Wex
FIELD KIT
72
Top 15%
1.8
Top 0.1%
39%
Top 11%
0 574 39m 29s
Combat Knife
MELEE
69
Top 5%
13.8
Top 0.1%
35%
Top 10%
1 163 5m 1s
Cei-Rigotti Trench
SELF-LOADING RIFLE
68
Top 15%
1.3
Top 0.1%
19%
Top 57%
12 275 51m 9s
Mars Automatic
SIDEARM
66
Top 25%
5.6
39%
Top 5%
3 154 11m 44s
Frommer Stop Auto
TANKER/PILOT
63
Top 12%
1.5
Top 0.3%
21%
Top 13%
11 356 41m 23s
Martini-Henry Grenade Launcher
FIELD KIT
61
Top 2%
1.3
Top 0.1%
65%
Top 8%
0 140 48m 36s
Sawed Off Shotgun
TANKER/PILOT
54
Top 7%
2.8
Top 0.1%
%
Top 100%
5 170 19m 31s
Type 38 Arisaka Infantry
RIFLE
51
Top 18%
1.7
Top 0.4%
48%
Top 9%
12 87 29m 26s
Raider Club
MELEE
40
Top 12%
2.0
Top 0.1%
41%
Top 30%
0 40 19m 45s
M1907 SL Trench
SELF-LOADING RIFLE
40
Top 22%
2.6
Top 0.1%
29%
Top 6%
4 137 15m 15s
MG 08/15
FIELD KIT
38
Top 30%
1.3
Top 0.1%
14%
Top 40%
7 231 30m 8s
Gas Grenade
GRENADE
37
Top 28%
22.2
Top 0.1%
%
Top 100%
0 900 1m 40s
Type 38 Arisaka Patrol
RIFLE
37
Top 20%
2.1
Top 0.1%
66%
Top 0.8%
8 87 18m 3s
Lebel Model 1886 Sniper
RIFLE
36
Top 45%
1.7
Top 0.2%
35%
Top 31%
12 63 21m 35s
Mondragón Storm
SELF-LOADING RIFLE
32
Top 60%
0.9
Top 0.1%
21%
Top 52%
2 107 35m 49s
Autoloading 8 .35 Factory
SELF-LOADING RIFLE
28
Top 38%
1.8
Top 0.2%
29%
Top 30%
5 85 15m 38s
M97 Trench Gun Hunter
SHOTGUN
28
Top 38%
3.0
Top 0.1%
%
Top 100%
0 125 9m 25s
BAR M1918 Telescopic
LMG
28
Top 24%
1.4
Top 0.3%
16%
Top 23%
3 253 19m 34s
Light Anti-Tank Grenade
GRENADE
27
Top 24%
15.6
Top 0.1%
37%
Top 29%
0 75 1m 44s
M1903 Experimental
RIFLE
27
Top 26%
1.7
Top 0.1%
24%
Top 22%
4 162 16m 13s
MP 18 Trench
SMG
26
Top 65%
3.0
Top 0.1%
22%
Top 5%
3 145 8m 40s
Frag Grenade
GRENADE
26
Top 36%
15.9
Top 0.1%
50%
Top 14%
0 115 1m 38s
Mosin-Nagant M91 Infantry
RIFLE
26
Top 36%
1.4
Top 0.1%
36%
Top 34%
6 62 18m 35s
C96
SIDEARM
26
Top 22%
2.5
Top 0.1%
43%
Top 3%
0 115 10m 29s
No. 3 Revolver
SIDEARM
26
Top 28%
3.4
Top 0.1%
39%
Top 8%
3 86 7m 46s
Bayonet Charge
MELEE
25
Top 39%
25.0
%
Top 100%
0 26
RSC 1917 Factory
SELF-LOADING RIFLE
23
Top 44%
1.6
Top 0.3%
25%
Top 46%
2 56 14m 40s
MP 18 Optical
SMG
17
Top 78%
2.2
Top 0.2%
18%
Top 27%
0 79 7m 38s
Cei-Rigotti Factory
SELF-LOADING RIFLE
17
Top 50%
0.7
Top 0.1%
16%
Top 55%
2 78 22m 58s
Russian 1895 Trench
RIFLE
15
Top 26%
1.2
Top 0.3%
38%
Top 18%
4 43 12m 29s
lMG 08/18 Suppressive
LMG
15
Top 39%
1.3
Top 0.1%
9%
Top 50%
1 92 11m 28s
Autoloading 8 .35 Marksman
SELF-LOADING RIFLE
14
Top 41%
1.9
Top 0.2%
25%
Top 42%
4 48 7m 31s
Taschenpistole M1914
SIDEARM
13
Top 25%
6.8
Top 0.1%
36%
Top 7%
1 45 1m 55s
Crossbow Launcher — HE
GADGET
13
Top 14%
0.8
Top 0.1%
97%
Top 0.1%
0 138 16m 6s
Huot Automatic Low Weight
LMG
13
Top 56%
1.5
Top 0.1%
14%
Top 55%
1 73 8m 58s
Model 10-A Slug
SHOTGUN
12
Top 57%
2.7
Top 0.1%
62%
Top 2%
3 18 4m 29s
C93
SIDEARM
12
Top 40%
2.6
Top 0.1%
48%
Top 2%
0 69 4m 37s
Martini-Henry Sniper
RIFLE
11
Top 50%
2.1
Top 0.2%
36%
Top 18%
3 13 5m 14s
Dynamite
GADGET
11
Top 29%
1.1
Top 0.4%
18%
Top 26%
0 16 9m 50s
Vetterli-Vitali M1870/87 Infantry
RIFLE
9
Top 50%
2.9
Top 0.2%
48%
Top 9%
2 11 3m 7s
Tripwire Bomb — INC
GADGET
9
Top 27%
135.0
Top 0.1%
%
Top 100%
0 43 4s
Crossbow Launcher — FRG
GADGET
9
Top 43%
1.5
Top 0.2%
%
Top 100%
0 35 6m 10s
MG15 n.A. Low Weight
LMG
9
Top 75%
1.9
Top 0.1%
15%
Top 21%
2 54 4m 39s
12g Automatic Hunter
SHOTGUN
8
Top 32%
1.4
Top 0.4%
64%
Top 25%
0 35 5m 37s
Parabellum MG14/17 Suppressive
LMG
8
Top 53%
1.4
Top 0.2%
7%
Top 65%
2 40 5m 56s
Madsen MG Trench
LMG
7
Top 43%
1.5
Top 0.1%
13%
Top 46%
0 42 4m 32s
Annihilator Trench
SMG
6
Top 72%
1.4
Top 0.1%
11%
Top 68%
1 20 4m 10s
Ribeyrolles 1918 Optical
SMG
6
Top 64%
1.1
Top 0.2%
6%
Top 87%
2 27 5m 24s
Villar Perosa
FIELD KIT
6
Top 60%
5.8
Top 0.1%
30%
Top 2%
2 32 1m 2s
Obrez Pistol
SIDEARM
6
Top 52%
6.8
Top 0.1%
58%
Top 3%
0 7 53s
Mortar — HE
GADGET
6
Top 37%
0.4
Top 0.1%
0%
Top 100%
0 0 14m 47s
K Bullets
GADGET
6
Top 29%
0.4
Top 0.9%
15%
Top 32%
3 16 15m 16s
Madsen MG Storm
LMG
5
Top 55%
1.6
Top 0.1%
15%
Top 41%
2 44 3m 14s
Chauchat Telescopic
LMG
5
Top 57%
4.2
Top 0.1%
23%
Top 8%
1 42 1m 11s
Kolibri
SIDEARM
4
Top 15%
2.5
Top 0.1%
38%
Top 11%
0 25 1m 38s
Lewis Gun Suppressive
LMG
4
Top 81%
2.3
Top 0.1%
15%
Top 22%
1 18 1m 44s
M1917 MG Telescopic
LMG
4
Top 60%
2.0
Top 0.2%
17%
Top 10%
0 22 2m 3s
Cavalry Sword
MELEE
3
Top 69%
3.0
Top 0.1%
%
Top 100%
0 0
Farquhar-Hill Optical
SELF-LOADING RIFLE
3
Top 60%
0.9
Top 0.2%
29%
Top 19%
0 13 3m 19s
Red Baron's P08
SIDEARM
3
Top 52%
5.1
Top 0.1%
28%
Top 13%
0 15 35s
Lewis Gun Optical
LMG
3
Top 57%
1.7
Top 0.2%
20%
Top 11%
0 15 1m 47s
MG15 n.A. Suppressive
LMG
3
Top 70%
0.8
Top 0.1%
7%
Top 70%
0 29 3m 52s
M1917 MG Low Weight
LMG
3
Top 77%
2.8
Top 0.1%
26%
Top 3%
0 16 1m 5s
C96 Carbine
TANKER/PILOT
3
Top 44%
0.7
Top 0.1%
25%
Top 16%
0 27 4m 33s
Survival Knife
MELEE
2
Top 44%
30.0
Top 0.1%
80%
Top 0.8%
0 4 4s
M1917 Enfield Infantry
RIFLE
2
Top 62%
0.7
Top 0.4%
44%
Top 12%
2 8 3m 4s
Anti-Tank Mine
GADGET
2
Top 52%
2.9
Top 0.1%
33%
Top 2%
0 2 41s
Club
MELEE
1
Top 71%
10.0
Top 0.1%
8%
Top 68%
0 1 6s
Meat Cleaver
MELEE
1
Top 77%
30.0
Top 0.1%
50%
Top 8%
0 1 2s
Automatico M1918 Factory
SMG
1
Top 91%
0.3
Top 0.1%
5%
Top 92%
0 11 3m 6s
Rifle Grenade — FRG
GRENADE
1
Top 73%
0.4
Top 0.2%
28%
Top 42%
0 11 2m 50s
Mondragón Optical
SELF-LOADING RIFLE
1
Top 81%
0.6
Top 0.3%
7%
Top 86%
0 2 1m 48s
Hellfighter Trench Shotgun
SHOTGUN
1
Top 80%
4.0
%
Top 100%
0 9 15s
12g Automatic Backbored
SHOTGUN
1
Top 81%
0.5
Top 0.4%
36%
Top 64%
0 5 1m 56s
SMLE MKIII Carbine
RIFLE
1
Top 82%
0.4
Top 0.1%
5%
Top 86%
0 1 2m 26s
Hellfighter M1911
SIDEARM
1
Top 71%
2.9
Top 0.1%
22%
Top 25%
0 4 21s
Revolver Mk VI
SIDEARM
1
Top 73%
10.0
Top 0.1%
40%
Top 6%
0 2 6s
Medical Syringe
GADGET
1
Top 21%
0.0
Top 100%
0%
Top 29%
0 7 2h 15m 5s
Repair Tool
GADGET
1
Top 11%
0.1
Top 0.1%
0%
Top 60%
1 1 17m 18s
Parabellum MG14/17 Low Weight
LMG
1
Top 75%
0.4
Top 0.1%
4%
Top 77%
0 7 2m 43s