Battlefield Tracker Network

Monranian / Battlefield 1 Vehicles

Trends

Vehicles Kills Kpm Destroyed Time Spent
ASSAULT TRUCK
10,980
Top 0.1%
1.8
Top 2%
1,074 4d 7h 6m
ASSAULT TANK
10,736
Top 0.1%
1.9
Top 0.8%
676 3d 23h 2m
Horse
3,518
Top 0.3%
1.2
Top 7%
172 2d 2h 46m
Show All

ATTACK PLANE

Halberstadt CL. II Attack Plane rankings
Kills
107
Top 8%
Kpm
0.7
Top 12%
Destroyed
30
Top 5%
Time
2h 25m
Bristol F2.B Attack Plane rankings
Kills
451
Top 4%
Kpm
1.0
Top 6%
Destroyed
46
Top 5%
Time
7h 49m 22s
A.E.F 2-A2 Attack Plane rankings
Kills
90
Top 6%
Kpm
0.9
Top 12%
Destroyed
14
Top 5%
Time
1h 44m 28s
Rumpler C.I Attack Plane rankings
Kills
36
Top 17%
Kpm
0.6
Top 17%
Destroyed
9
Top 14%
Time
1h 4m 57s

BOMBER

Gotha G.IV Bomber rankings
Kills
72
Top 7%
Kpm
0.5
Top 19%
Destroyed
14
Top 5%
Time
2h 33m 13s
Caproni CA.5 Bomber rankings
Kills
86
Top 4%
Kpm
0.6
Top 13%
Destroyed
5
Top 13%
Time
2h 30m 53s
Airco DH.10 rankings
Kills
25
Top 3%
Kpm
0.8
Top 11%
Destroyed
1
Top 21%
Time
33m 17s
Hansa-Brandenburg G.I rankings
Kills
35
Top 3%
Kpm
0.8
Top 11%
Destroyed
7
Top 2%
Time
45m 28s

HEAVY BOMBER

Ilya Muromets rankings
Kills
1,337
Top 0.8%
Kpm
0.9
Top 9%
Destroyed
83
Top 0.4%
Time
1d 1h 59m

FIGHTER

SPAD S XIII Fighter rankings
Kills
56
Top 9%
Kpm
0.4
Top 16%
Destroyed
19
Top 10%
Time
2h 8m 32s
Sopwith Camel Fighter rankings
Kills
107
Top 6%
Kpm
0.4
Top 16%
Destroyed
71
Top 4%
Time
4h 18m 49s
DR.1 Fighter rankings
Kills
92
Top 6%
Kpm
0.5
Top 14%
Destroyed
63
Top 4%
Time
2h 58m 41s
Albatros DIII Fighter rankings
Kills
54
Top 9%
Kpm
0.6
Top 11%
Destroyed
22
Top 10%
Time
1h 34m 6s

LANDSHIP

Mark V Landship rankings
Kills
1,798
Top 0.2%
Kpm
1.0
Top 5%
Destroyed
142
Top 0.7%
Time
1d 4h 59m

HEAVY TANK

A7V Heavy Tank rankings
Kills
300
Top 11%
Kpm
0.9
Top 15%
Destroyed
22
Top 13%
Time
5h 21m 24s

LIGHT TANK

FT-17 Light Tank rankings
Kills
193
Top 16%
Kpm
1.6
Top 8%
Destroyed
11
Top 18%
Time
2h 3m 59s

ARTILLERY TRUCK

Artillery Truck rankings
Kills
1,185
Top 3%
Kpm
1.7
Top 5%
Destroyed
165
Top 4%
Time
11h 56m 13s

ASSAULT TANK

St Chamond rankings
Kills
10,736
Top 0.1%
Kpm
1.9
Top 0.8%
Destroyed
676
Top 0.2%
Time
3d 23h 2m

ASSAULT TRUCK

Putilov Garford rankings
Kills
10,980
Top 0.1%
Kpm
1.8
Top 2%
Destroyed
1,074
Time
4d 7h 6m

LAND VEHICLE

M30 Scout rankings
Kills
8
Top 6%
Kpm
0.8
Top 5%
Destroyed
1
Time
10m 18s
37/95 Scout rankings
Kills
4
Top 7%
Kpm
1.0
Top 3%
Destroyed
0
Time
3m 55s
KFT Scout rankings
Kills
3
Top 13%
Kpm
0.9
Top 5%
Destroyed
0
Time
3m 31s
MC 18J Sidecar rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
8m 21s
MC 3.5HP Sidecar rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
2m 48s
RNAS Armored Car rankings
Kills
18
Top 9%
Kpm
0.8
Top 8%
Destroyed
1
Time
23m 17s
Romfell Armored Car rankings
Kills
17
Top 5%
Kpm
0.8
Top 7%
Destroyed
1
Time
22m 45s
EV4 Armored Car rankings
Kills
12
Top 3%
Kpm
0.9
Top 6%
Destroyed
0
Time
12m 46s
F.T. Armored Car rankings
Kills
8
Top 3%
Kpm
0.5
Top 14%
Destroyed
0
Time
15m 37s

STATIONARY WEAPON

FK 96 Field Gun rankings
Kills
99
Top 7%
Kpm
0.8
Top 20%
Destroyed
25
Top 4%
Time
2h 9m 4s
Fortress Gun rankings
Kills
50
Top 10%
Kpm
1.7
Top 7%
Destroyed
10
Top 8%
Time
30m 13s
QF 1 AA rankings
Kills
159
Top 6%
Kpm
1.6
Destroyed
105
Top 5%
Time
1h 40m 43s
Heavy Machine Gun rankings
Kills
81
Top 6%
Kpm
1.5
Top 28%
Destroyed
2
Top 9%
Time
55m 13s
HE Auto-Cannon rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
24s
BL 9.2 Siege Gun rankings
Kills
19
Top 11%
Kpm
0.9
Top 32%
Destroyed
7
Top 5%
Time
21m 7s
305/52 O Coastal Gun rankings
Kills
15
Top 3%
Kpm
1.0
Top 9%
Destroyed
2
Top 6%
Time
15m 19s

HORSE

Horse rankings
Kills
3,518
Top 0.3%
Kpm
1.2
Top 7%
Destroyed
172
Top 0.3%
Time
2d 2h 46m

BOAT

M.A.S. Torpedo Boat rankings
Kills
250
Top 0.6%
Kpm
0.7
Top 7%
Destroyed
63
Top 2%
Time
5h 57m 20s
Y Lighter Landing Craft rankings
Kills
28
Top 0.2%
Kpm
0.4
Top 12%
Destroyed
6
Time
1h 13m 8s

AIRSHIP

C-Class Airship rankings
Kills
396
Top 0.1%
Kpm
0.6
Top 21%
Destroyed
123
Top 0.1%
Time
11h 26m 18s

DESTROYER

L-Class Destroyer rankings
Kills
570
Top 0.2%
Kpm
1.2
Top 11%
Destroyed
170
Top 0.3%
Time
8h 2m 25s

BEHEMOTH

Airship L30 rankings
Kills
222
Top 3%
Kpm
1.6
Top 8%
Destroyed
40
Top 3%
Time
2h 17m 34s
Armored Train rankings
Kills
447
Top 2%
Kpm
1.7
Top 3%
Destroyed
34
Top 4%
Time
4h 28m 39s
Dreadnought rankings
Kills
266
Top 2%
Kpm
1.6
Top 6%
Destroyed
16
Top 9%
Time
2h 52m 1s
Char 2C rankings
Kills
77
Top 3%
Kpm
1.2
Top 25%
Destroyed
7
Top 5%
Time
1h 6m 49s