Battlefield Tracker Network

Monranian / Battlefield 1 Vehicles

Trends

Vehicles Kills Kpm Destroyed Time Spent
ASSAULT TANK
11,357
Top 0.1%
1.9
Top 0.7%
707 4d 3h 46m
ASSAULT TRUCK
11,340
Top 0.1%
1.8
Top 2%
1,092 4d 9h 42m
Horse
3,650
Top 0.3%
1.2
Top 6%
181 2d 4h 9m
Show All

ATTACK PLANE

Halberstadt CL. II Attack Plane rankings
Kills
124
Top 7%
Kpm
0.8
Top 10%
Destroyed
35
Top 4%
Time
2h 37m 24s
Bristol F2.B Attack Plane rankings
Kills
572
Top 3%
Kpm
1.1
Top 4%
Destroyed
52
Top 4%
Time
8h 42m 40s
A.E.F 2-A2 Attack Plane rankings
Kills
97
Top 5%
Kpm
0.8
Top 12%
Destroyed
17
Top 4%
Time
2h 25s
Rumpler C.I Attack Plane rankings
Kills
36
Top 16%
Kpm
0.6
Top 16%
Destroyed
10
Top 12%
Time
1h 5m 1s

BOMBER

Gotha G.IV Bomber rankings
Kills
72
Top 6%
Kpm
0.5
Top 18%
Destroyed
14
Top 5%
Time
2h 35m 46s
Caproni CA.5 Bomber rankings
Kills
86
Top 4%
Kpm
0.6
Top 12%
Destroyed
5
Top 12%
Time
2h 32m 30s
Airco DH.10 rankings
Kills
25
Top 2%
Kpm
0.8
Top 10%
Destroyed
1
Top 21%
Time
33m 17s
Hansa-Brandenburg G.I rankings
Kills
35
Top 2%
Kpm
0.8
Top 10%
Destroyed
8
Top 2%
Time
46m 17s

HEAVY BOMBER

Ilya Muromets rankings
Kills
1,689
Top 0.6%
Kpm
1.0
Top 8%
Destroyed
96
Top 0.3%
Time
1d 4h 47s

FIGHTER

SPAD S XIII Fighter rankings
Kills
56
Top 8%
Kpm
0.4
Top 15%
Destroyed
20
Top 9%
Time
2h 8m 32s
Sopwith Camel Fighter rankings
Kills
107
Top 5%
Kpm
0.4
Top 15%
Destroyed
71
Top 4%
Time
4h 18m 49s
DR.1 Fighter rankings
Kills
92
Top 6%
Kpm
0.5
Top 13%
Destroyed
63
Top 4%
Time
2h 59m 34s
Albatros DIII Fighter rankings
Kills
54
Top 9%
Kpm
0.6
Top 10%
Destroyed
22
Top 9%
Time
1h 34m 10s

LANDSHIP

Mark V Landship rankings
Kills
1,854
Top 0.2%
Kpm
1.0
Top 5%
Destroyed
147
Top 0.6%
Time
1d 5h 36m

HEAVY TANK

A7V Heavy Tank rankings
Kills
303
Top 10%
Kpm
0.9
Top 14%
Destroyed
22
Top 12%
Time
5h 23m 26s

LIGHT TANK

FT-17 Light Tank rankings
Kills
193
Top 15%
Kpm
1.6
Top 8%
Destroyed
11
Top 17%
Time
2h 3m 59s

ARTILLERY TRUCK

Artillery Truck rankings
Kills
1,189
Top 3%
Kpm
1.7
Top 5%
Destroyed
166
Top 3%
Time
11h 59m 33s

ASSAULT TANK

St Chamond rankings
Kills
11,357
Top 0.1%
Kpm
1.9
Top 0.7%
Destroyed
707
Top 0.2%
Time
4d 3h 46m

ASSAULT TRUCK

Putilov Garford rankings
Kills
11,340
Top 0.1%
Kpm
1.8
Top 2%
Destroyed
1,092
Top 0.1%
Time
4d 9h 42m

LAND VEHICLE

M30 Scout rankings
Kills
8
Top 6%
Kpm
0.8
Top 5%
Destroyed
1
Top 8%
Time
10m 36s
37/95 Scout rankings
Kills
4
Top 7%
Kpm
0.9
Top 4%
Destroyed
0
Time
4m 34s
KFT Scout rankings
Kills
3
Top 13%
Kpm
0.9
Top 5%
Destroyed
0
Time
3m 31s
MC 18J Sidecar rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
9m 59s
MC 3.5HP Sidecar rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
2m 48s
RNAS Armored Car rankings
Kills
21
Top 6%
Kpm
0.9
Top 6%
Destroyed
1
Time
24m 7s
Romfell Armored Car rankings
Kills
17
Top 4%
Kpm
0.8
Top 7%
Destroyed
1
Time
22m 45s
EV4 Armored Car rankings
Kills
12
Top 3%
Kpm
0.9
Top 6%
Destroyed
0
Time
12m 46s
F.T. Armored Car rankings
Kills
8
Top 3%
Kpm
0.5
Top 14%
Destroyed
0
Time
15m 37s

STATIONARY WEAPON

FK 96 Field Gun rankings
Kills
100
Top 6%
Kpm
0.8
Top 19%
Destroyed
25
Top 4%
Time
2h 12m 26s
Fortress Gun rankings
Kills
50
Top 9%
Kpm
1.5
Top 10%
Destroyed
10
Top 8%
Time
34m 20s
QF 1 AA rankings
Kills
164
Top 5%
Kpm
1.5
Top 4%
Destroyed
110
Top 5%
Time
1h 50m 15s
Heavy Machine Gun rankings
Kills
85
Top 5%
Kpm
1.5
Top 25%
Destroyed
2
Top 8%
Time
56m 30s
HE Auto-Cannon rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
24s
BL 9.2 Siege Gun rankings
Kills
19
Top 11%
Kpm
0.9
Top 31%
Destroyed
7
Top 5%
Time
21m 40s
305/52 O Coastal Gun rankings
Kills
15
Top 3%
Kpm
1.0
Top 9%
Destroyed
2
Top 6%
Time
15m 45s

HORSE

Horse rankings
Kills
3,650
Top 0.3%
Kpm
1.2
Top 6%
Destroyed
181
Top 0.3%
Time
2d 4h 9m

BOAT

M.A.S. Torpedo Boat rankings
Kills
250
Top 0.5%
Kpm
0.7
Top 7%
Destroyed
63
Top 2%
Time
5h 57m 54s
Y Lighter Landing Craft rankings
Kills
28
Top 0.2%
Kpm
0.4
Top 12%
Destroyed
6
Top 0.1%
Time
1h 13m 8s

AIRSHIP

C-Class Airship rankings
Kills
400
Top 0.1%
Kpm
0.6
Top 21%
Destroyed
123
Top 0.1%
Time
11h 36m 18s

DESTROYER

L-Class Destroyer rankings
Kills
598
Top 0.2%
Kpm
1.2
Top 10%
Destroyed
175
Top 0.2%
Time
8h 21m 33s

BEHEMOTH

Airship L30 rankings
Kills
270
Top 2%
Kpm
1.8
Top 6%
Destroyed
44
Top 2%
Time
2h 32m 58s
Armored Train rankings
Kills
468
Top 1%
Kpm
1.7
Top 3%
Destroyed
35
Top 3%
Time
4h 35m 2s
Dreadnought rankings
Kills
307
Top 0.9%
Kpm
1.6
Top 4%
Destroyed
17
Top 8%
Time
3h 6m 42s
Char 2C rankings
Kills
77
Top 3%
Kpm
1.2
Top 25%
Destroyed
7
Top 5%
Time
1h 6m 49s