Battlefield Tracker Network

M0LeKing / Battlefield 1 Vehicles

Trends

Vehicles Kills Kpm Destroyed Time Spent
ASSAULT TANK
14,775
Top 0.1%
1.5
Top 2%
1,466 6d 18h 54m
Light Tank
11,929
Top 0.1%
1.5
Top 8%
848 5d 9h 21m
Heavy Tank
6,099
Top 0.4%
1.0
Top 11%
895 4d 4h 15m
Show All

ATTACK PLANE

Halberstadt CL. II Attack Plane rankings
Kills
1,179
Top 0.7%
Kpm
1.3
Top 3%
Destroyed
105
Top 2%
Time
15h 1m 11s
Bristol F2.B Attack Plane rankings
Kills
1,498
Top 0.8%
Kpm
1.2
Top 3%
Destroyed
105
Top 2%
Time
21h 24m 19s
A.E.F 2-A2 Attack Plane rankings
Kills
556
Top 0.7%
Kpm
1.6
Top 3%
Destroyed
32
Top 2%
Time
5h 58m 9s
Rumpler C.I Attack Plane rankings
Kills
1,095
Top 1%
Kpm
1.3
Top 3%
Destroyed
75
Top 2%
Time
13h 45m 30s

BOMBER

Gotha G.IV Bomber rankings
Kills
253
Top 2%
Kpm
0.5
Top 15%
Destroyed
35
Top 2%
Time
8h 19m 4s
Caproni CA.5 Bomber rankings
Kills
315
Top 0.7%
Kpm
0.6
Top 12%
Destroyed
36
Top 1%
Time
9h 33m 49s
Airco DH.10 rankings
Kills
27
Top 2%
Kpm
0.6
Top 14%
Destroyed
4
Top 3%
Time
48m 10s
Hansa-Brandenburg G.I rankings
Kills
6
Top 12%
Kpm
0.4
Top 22%
Destroyed
3
Top 5%
Time
17m 13s

HEAVY BOMBER

Ilya Muromets rankings
Kills
4,601
Top 0.2%
Kpm
2.3
Top 2%
Destroyed
152
Top 0.2%
Time
1d 10h 1m

FIGHTER

SPAD S XIII Fighter rankings
Kills
65
Top 7%
Kpm
0.4
Top 16%
Destroyed
41
Top 5%
Time
2h 42m 47s
Sopwith Camel Fighter rankings
Kills
83
Top 6%
Kpm
0.4
Top 18%
Destroyed
76
Top 3%
Time
3h 53m 57s
DR.1 Fighter rankings
Kills
71
Top 7%
Kpm
0.4
Top 19%
Destroyed
57
Top 4%
Time
3h 9m 6s
Albatros DIII Fighter rankings
Kills
110
Top 5%
Kpm
0.5
Top 14%
Destroyed
63
Top 4%
Time
4h 6m 8s

LANDSHIP

Mark V Landship rankings
Kills
1,651
Top 0.3%
Kpm
0.9
Top 10%
Destroyed
229
Top 0.3%
Time
1d 7h 32m

HEAVY TANK

A7V Heavy Tank rankings
Kills
6,099
Top 0.4%
Kpm
1.0
Top 11%
Destroyed
895
Top 0.2%
Time
4d 4h 15m

LIGHT TANK

FT-17 Light Tank rankings
Kills
11,929
Top 0.1%
Kpm
1.5
Top 8%
Destroyed
848
Top 0.1%
Time
5d 9h 21m

ARTILLERY TRUCK

Artillery Truck rankings
Kills
3,632
Top 0.7%
Kpm
1.5
Top 8%
Destroyed
555
Top 0.7%
Time
1d 17h 28m

ASSAULT TANK

St Chamond rankings
Kills
14,775
Top 0.1%
Kpm
1.5
Top 2%
Destroyed
1,466
Top 0.1%
Time
6d 18h 54m

ASSAULT TRUCK

Putilov Garford rankings
Kills
38
Top 5%
Kpm
0.9
Top 10%
Destroyed
2
Top 11%
Time
40m 33s

LAND VEHICLE

M30 Scout rankings
Kills
20
Top 0.7%
Kpm
0.1
Top 38%
Destroyed
1
Time
2h 26m 40s
37/95 Scout rankings
Kills
6
Top 3%
Kpm
0.1
Top 33%
Destroyed
0
Time
1h 32m
KFT Scout rankings
Kills
8
Top 3%
Kpm
0.1
Top 35%
Destroyed
0
Time
1h 19m 55s
MC 18J Sidecar rankings
Kills
7
Top 3%
Kpm
0.0
Top 29%
Destroyed
0
Time
3h 17m 12s
MC 3.5HP Sidecar rankings
Kills
4
Top 6%
Kpm
0.0
Top 29%
Destroyed
0
Time
2h 44m 51s
RNAS Armored Car rankings
Kills
85
Top 0.5%
Kpm
0.2
Top 54%
Destroyed
4
Top 0.6%
Time
7h 17m 24s
Romfell Armored Car rankings
Kills
43
Top 0.6%
Kpm
0.2
Top 38%
Destroyed
3
Top 0.9%
Time
3h 19m 52s
EV4 Armored Car rankings
Kills
31
Top 0.5%
Kpm
0.2
Top 39%
Destroyed
2
Top 0.3%
Time
3h 19m
F.T. Armored Car rankings
Kills
11
Top 2%
Kpm
0.1
Top 34%
Destroyed
0
Time
1h 44m 58s

STATIONARY WEAPON

FK 96 Field Gun rankings
Kills
479
Top 0.6%
Kpm
0.9
Top 11%
Destroyed
73
Top 0.6%
Time
8h 36m 1s
Fortress Gun rankings
Kills
1,098
Top 0.2%
Kpm
1.5
Top 9%
Destroyed
105
Top 0.3%
Time
11h 53m 2s
QF 1 AA rankings
Kills
349
Top 2%
Kpm
0.7
Top 28%
Destroyed
234
Top 2%
Time
7h 49m 23s
Heavy Machine Gun rankings
Kills
211
Top 0.6%
Kpm
2.1
Top 10%
Destroyed
6
Top 0.8%
Time
1h 42m 31s
HE Auto-Cannon rankings
Kills
2
Top 22%
Kpm
1.3
Top 17%
Destroyed
0
Time
1m 30s
BL 9.2 Siege Gun rankings
Kills
32
Top 6%
Kpm
0.9
Top 29%
Destroyed
1
Top 31%
Time
35m 1s
305/52 O Coastal Gun rankings
Kills
15
Top 3%
Kpm
1.0
Top 8%
Destroyed
1
Top 16%
Time
14m 35s

HORSE

Horse rankings
Kills
2,921
Top 0.4%
Kpm
1.2
Top 5%
Destroyed
166
Top 0.3%
Time
1d 15h 48m

BOAT

M.A.S. Torpedo Boat rankings
Kills
96
Top 3%
Kpm
0.3
Top 31%
Destroyed
26
Top 5%
Time
4h 49m 57s
Y Lighter Landing Craft rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
30m 35s

AIRSHIP

C-Class Airship rankings
Kills
126
Top 0.4%
Kpm
0.8
Top 10%
Destroyed
25
Top 0.8%
Time
2h 31m 33s

DESTROYER

L-Class Destroyer rankings
Kills
401
Top 0.3%
Kpm
1.1
Top 11%
Destroyed
138
Top 0.3%
Time
5h 56m 56s

BEHEMOTH

Airship L30 rankings
Kills
211
Top 3%
Kpm
1.0
Top 29%
Destroyed
45
Top 2%
Time
3h 42m 33s
Armored Train rankings
Kills
1,973
Top 0.1%
Kpm
1.1
Top 11%
Destroyed
334
Top 0.1%
Time
1d 4h 49m
Dreadnought rankings
Kills
844
Top 0.2%
Kpm
1.1
Top 12%
Destroyed
165
Top 0.1%
Time
12h 22m 43s
Char 2C rankings
Kills
447
Top 0.1%
Kpm
1.5
Top 13%
Destroyed
61
Top 0.1%
Time
4h 51m 39s