Battlefield Tracker Network

LuciferOnEarth / Battlefield 1 Vehicles

Trends

Vehicles Kills Kpm Destroyed Time Spent
Horse
18,602
Top 0.1%
1.1
Top 8%
1,498 11d 13h 39m
ASSAULT TANK
16,150
Top 0.1%
1.6
Top 2%
1,460 7d 5h 45m
Attack Plane
15,496
Top 0.1%
1.5
Top 2%
1,362 7d 4h 28m
Show All

ATTACK PLANE

Halberstadt CL. II Attack Plane rankings
Kills
3,183
Top 0.2%
Kpm
1.2
Top 4%
Destroyed
586
Top 0.2%
Time
1d 19h 53m
Bristol F2.B Attack Plane rankings
Kills
2,605
Top 0.4%
Kpm
1.3
Top 3%
Destroyed
222
Top 0.8%
Time
1d 10h 35m
A.E.F 2-A2 Attack Plane rankings
Kills
968
Top 0.4%
Kpm
1.5
Top 4%
Destroyed
70
Top 0.7%
Time
10h 57m 48s
Rumpler C.I Attack Plane rankings
Kills
8,740
Top 0.1%
Kpm
1.8
Top 1%
Destroyed
484
Top 0.2%
Time
3d 11h 1m

BOMBER

Gotha G.IV Bomber rankings
Kills
209
Top 2%
Kpm
0.7
Top 10%
Destroyed
12
Top 6%
Time
5h 19m 42s
Caproni CA.5 Bomber rankings
Kills
149
Top 2%
Kpm
0.6
Top 10%
Destroyed
12
Top 5%
Time
3h 51m 11s
Airco DH.10 rankings
Kills
1
Top 37%
Kpm
0.3
Top 28%
Destroyed
0
Time
3m 56s
Hansa-Brandenburg G.I rankings
Kills
21
Top 4%
Kpm
0.9
Top 8%
Destroyed
4
Top 4%
Time
23m 49s

HEAVY BOMBER

Ilya Muromets rankings
Kills
146
Top 4%
Kpm
0.8
Top 9%
Destroyed
10
Top 4%
Time
2h 58m 37s

FIGHTER

SPAD S XIII Fighter rankings
Kills
12
Top 19%
Kpm
0.2
Top 31%
Destroyed
9
Top 16%
Time
53m 37s
Sopwith Camel Fighter rankings
Kills
31
Top 12%
Kpm
0.4
Top 17%
Destroyed
21
Top 10%
Time
1h 21m 44s
DR.1 Fighter rankings
Kills
10
Top 23%
Kpm
0.2
Top 40%
Destroyed
6
Top 21%
Time
1h 3m 37s
Albatros DIII Fighter rankings
Kills
30
Top 13%
Kpm
0.3
Top 26%
Destroyed
10
Top 16%
Time
1h 42m 9s

LANDSHIP

Mark V Landship rankings
Kills
767
Top 2%
Kpm
0.7
Top 20%
Destroyed
89
Top 2%
Time
17h 20m 6s

HEAVY TANK

A7V Heavy Tank rankings
Kills
351
Top 9%
Kpm
0.7
Top 25%
Destroyed
33
Top 10%
Time
7h 58m 26s

LIGHT TANK

FT-17 Light Tank rankings
Kills
5,824
Top 0.4%
Kpm
1.3
Top 19%
Destroyed
294
Top 0.5%
Time
3d 4h 49m

ARTILLERY TRUCK

Artillery Truck rankings
Kills
376
Top 8%
Kpm
0.8
Top 44%
Destroyed
80
Top 6%
Time
7h 54m 17s

ASSAULT TANK

St Chamond rankings
Kills
16,150
Top 0.1%
Kpm
1.6
Top 2%
Destroyed
1,460
Top 0.1%
Time
7d 5h 45m

ASSAULT TRUCK

Putilov Garford rankings
Kills
6,388
Top 0.1%
Kpm
1.9
Top 2%
Destroyed
1,000
Top 0.1%
Time
2d 7h 47m

LAND VEHICLE

M30 Scout rankings
Kills
4
Top 15%
Kpm
0.1
Top 48%
Destroyed
0
Time
1h 5m 16s
37/95 Scout rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
26m 19s
KFT Scout rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
22m 33s
MC 18J Sidecar rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
59m 27s
MC 3.5HP Sidecar rankings
Kills
1
Top 29%
Kpm
0.0
Top 29%
Destroyed
0
Time
44m 3s
RNAS Armored Car rankings
Kills
14
Top 12%
Kpm
0.2
Top 56%
Destroyed
0
Time
1h 17m 58s
Romfell Armored Car rankings
Kills
14
Top 6%
Kpm
0.2
Top 41%
Destroyed
1
Top 13%
Time
1h 9m 42s
EV4 Armored Car rankings
Kills
3
Top 22%
Kpm
0.1
Top 43%
Destroyed
0
Time
23m 57s
F.T. Armored Car rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
16m 49s

STATIONARY WEAPON

FK 96 Field Gun rankings
Kills
40
Top 16%
Kpm
0.4
Top 58%
Destroyed
26
Top 4%
Time
1h 52m 15s
Fortress Gun rankings
Kills
61
Top 8%
Kpm
0.9
Top 35%
Destroyed
8
Top 10%
Time
1h 12m 11s
QF 1 AA rankings
Kills
679
Top 0.4%
Kpm
0.8
Top 22%
Destroyed
383
Top 0.6%
Time
13h 39m 47s
Heavy Machine Gun rankings
Kills
151
Top 2%
Kpm
1.5
Top 26%
Destroyed
7
Top 0.6%
Time
1h 40m 9s
HE Auto-Cannon rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
7s
BL 9.2 Siege Gun rankings
Kills
8
Top 22%
Kpm
0.5
Top 46%
Destroyed
0
Time
15m 9s
305/52 O Coastal Gun rankings
Kills
3
Top 22%
Kpm
0.5
Top 24%
Destroyed
0
Time
6m 10s

HORSE

Horse rankings
Kills
18,602
Top 0.1%
Kpm
1.1
Top 8%
Destroyed
1,498
Top 0.1%
Time
11d 13h 39m

BOAT

M.A.S. Torpedo Boat rankings
Kills
52
Top 7%
Kpm
0.2
Top 49%
Destroyed
18
Top 7%
Time
4h 12m 51s
Y Lighter Landing Craft rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
1m 53s

AIRSHIP

C-Class Airship rankings
Kills
36
Kpm
0.5
Top 23%
Destroyed
6
Top 9%
Time
1h 7m 11s

DESTROYER

L-Class Destroyer rankings
Kills
62
Top 8%
Kpm
1.0
Top 17%
Destroyed
17
Top 11%
Time
1h 2m 45s

BEHEMOTH

Airship L30 rankings
Kills
53
Top 16%
Kpm
0.5
Top 56%
Destroyed
5
Top 25%
Time
1h 38m 7s
Armored Train rankings
Kills
156
Top 7%
Kpm
0.9
Top 22%
Destroyed
18
Top 8%
Time
2h 47m 33s
Dreadnought rankings
Kills
91
Top 7%
Kpm
0.7
Top 35%
Destroyed
25
Top 5%
Time
2h 17m 16s
Char 2C rankings
Kills
32
Top 10%
Kpm
1.0
Top 32%
Destroyed
4
Top 11%
Time
31m 53s