Battlefield Tracker Network

LuciferOnEarth / Battlefield 1 Vehicles

Trends

Vehicles Kills Kpm Destroyed Time Spent
Horse
16,877
Top 0.1%
1.1
Top 9%
1,327 10d 17h 33m
ASSAULT TANK
15,575
Top 0.1%
1.5
Top 2%
1,403 7d 1h 18m
Attack Plane
14,798
Top 0.1%
1.5
Top 3%
1,253 6d 22h 7m
Show All

ATTACK PLANE

Halberstadt CL. II Attack Plane rankings
Kills
2,750
Top 0.3%
Kpm
1.2
Top 5%
Destroyed
511
Top 0.2%
Time
1d 16h 47s
Bristol F2.B Attack Plane rankings
Kills
2,468
Top 0.5%
Kpm
1.2
Top 3%
Destroyed
207
Top 1%
Time
1d 9h 22m
A.E.F 2-A2 Attack Plane rankings
Kills
948
Top 0.4%
Kpm
1.5
Top 4%
Destroyed
67
Top 0.8%
Time
10h 45m 29s
Rumpler C.I Attack Plane rankings
Kills
8,632
Top 0.1%
Kpm
1.8
Top 2%
Destroyed
468
Top 0.3%
Time
3d 9h 59m

BOMBER

Gotha G.IV Bomber rankings
Kills
209
Top 3%
Kpm
0.7
Top 11%
Destroyed
12
Top 6%
Time
5h 19m 42s
Caproni CA.5 Bomber rankings
Kills
149
Top 3%
Kpm
0.6
Top 10%
Destroyed
12
Top 5%
Time
3h 51m 11s
Airco DH.10 rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
2m 36s
Hansa-Brandenburg G.I rankings
Kills
7
Top 11%
Kpm
0.4
Top 23%
Destroyed
4
Top 4%
Time
17m 39s

HEAVY BOMBER

Ilya Muromets rankings
Kills
145
Top 5%
Kpm
0.8
Top 9%
Destroyed
10
Top 4%
Time
2h 54m 39s

FIGHTER

SPAD S XIII Fighter rankings
Kills
12
Top 20%
Kpm
0.2
Top 32%
Destroyed
9
Top 16%
Time
53m 37s
Sopwith Camel Fighter rankings
Kills
31
Top 13%
Kpm
0.4
Top 18%
Destroyed
21
Top 10%
Time
1h 21m 44s
DR.1 Fighter rankings
Kills
10
Top 24%
Kpm
0.2
Top 41%
Destroyed
6
Top 22%
Time
1h 3m 37s
Albatros DIII Fighter rankings
Kills
30
Top 14%
Kpm
0.3
Top 28%
Destroyed
10
Top 17%
Time
1h 42m 9s

LANDSHIP

Mark V Landship rankings
Kills
735
Top 2%
Kpm
0.7
Top 23%
Destroyed
87
Top 2%
Time
16h 55m 12s

HEAVY TANK

A7V Heavy Tank rankings
Kills
311
Top 11%
Kpm
0.7
Top 30%
Destroyed
32
Top 11%
Time
7h 44m 17s

LIGHT TANK

FT-17 Light Tank rankings
Kills
5,813
Top 0.4%
Kpm
1.3
Top 19%
Destroyed
293
Top 0.5%
Time
3d 4h 41m

ARTILLERY TRUCK

Artillery Truck rankings
Kills
336
Top 9%
Kpm
0.8
Top 46%
Destroyed
71
Top 8%
Time
7h 11m 31s

ASSAULT TANK

St Chamond rankings
Kills
15,575
Top 0.1%
Kpm
1.5
Top 2%
Destroyed
1,403
Top 0.1%
Time
7d 1h 18m

ASSAULT TRUCK

Putilov Garford rankings
Kills
5,940
Top 0.1%
Kpm
1.9
Top 2%
Destroyed
946
Top 0.1%
Time
2d 4h 34m

LAND VEHICLE

M30 Scout rankings
Kills
4
Top 16%
Kpm
0.1
Top 48%
Destroyed
0
Time
1h 5m 16s
37/95 Scout rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
26m 17s
KFT Scout rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
22m 33s
MC 18J Sidecar rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
59m 27s
MC 3.5HP Sidecar rankings
Kills
1
Top 30%
Kpm
0.0
Top 30%
Destroyed
0
Time
43m 57s
RNAS Armored Car rankings
Kills
14
Top 12%
Kpm
0.2
Top 57%
Destroyed
0
Time
1h 17m 25s
Romfell Armored Car rankings
Kills
14
Top 6%
Kpm
0.2
Top 42%
Destroyed
1
Top 14%
Time
1h 9m 30s
EV4 Armored Car rankings
Kills
3
Top 23%
Kpm
0.1
Top 43%
Destroyed
0
Time
23m 21s
F.T. Armored Car rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
16m 36s

STATIONARY WEAPON

FK 96 Field Gun rankings
Kills
38
Top 18%
Kpm
0.3
Top 61%
Destroyed
24
Top 5%
Time
1h 51m 49s
Fortress Gun rankings
Kills
61
Top 8%
Kpm
0.9
Top 36%
Destroyed
8
Top 11%
Time
1h 12m 11s
QF 1 AA rankings
Kills
635
Top 0.5%
Kpm
0.8
Top 26%
Destroyed
368
Top 0.7%
Time
13h 22m 32s
Heavy Machine Gun rankings
Kills
151
Top 2%
Kpm
1.5
Top 27%
Destroyed
7
Top 0.6%
Time
1h 40m 3s
HE Auto-Cannon rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
7s
BL 9.2 Siege Gun rankings
Kills
8
Top 23%
Kpm
0.5
Top 47%
Destroyed
0
Time
15m 9s
305/52 O Coastal Gun rankings
Kills
3
Top 23%
Kpm
0.5
Top 24%
Destroyed
0
Time
6m 10s

HORSE

Horse rankings
Kills
16,877
Top 0.1%
Kpm
1.1
Top 9%
Destroyed
1,327
Top 0.1%
Time
10d 17h 33m

BOAT

M.A.S. Torpedo Boat rankings
Kills
35
Top 11%
Kpm
0.2
Top 56%
Destroyed
9
Top 14%
Time
3h 31m 46s
Y Lighter Landing Craft rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
1m 53s

AIRSHIP

C-Class Airship rankings
Kills
31
Top 5%
Kpm
0.5
Top 27%
Destroyed
6
Top 9%
Time
1h 3m 55s

DESTROYER

L-Class Destroyer rankings
Kills
61
Top 9%
Kpm
1.0
Top 16%
Destroyed
16
Top 12%
Time
59m 18s

BEHEMOTH

Airship L30 rankings
Kills
53
Top 17%
Kpm
0.5
Top 57%
Destroyed
5
Top 26%
Time
1h 38m 7s
Armored Train rankings
Kills
155
Top 8%
Kpm
0.9
Top 23%
Destroyed
18
Top 8%
Time
2h 46m 29s
Dreadnought rankings
Kills
91
Top 7%
Kpm
0.7
Top 36%
Destroyed
25
Top 5%
Time
2h 17m 16s
Char 2C rankings
Kills
32
Top 11%
Kpm
1.0
Top 33%
Destroyed
4
Top 11%
Time
31m 53s