Battlefield Tracker Network

ARCANKAPLAN / Battlefield 1 Vehicles

Trends

Vehicles Kills Kpm Destroyed Time Spent
Attack Plane
4,699
Top 0.1%
1.3
Top 4%
96 2d 14h 7m
ASSAULT TANK
4,603
Top 0.3%
1.2
Top 5%
289 2d 14h 44m
Landship
920
Top 0.8%
0.9
Top 8%
61 16h 55m 19s
Show All

ATTACK PLANE

Halberstadt CL. II Attack Plane rankings
Kills
1,071
Top 0.8%
Kpm
1.2
Top 4%
Destroyed
22
Top 6%
Time
15h 11m 5s
Bristol F2.B Attack Plane rankings
Kills
1,450
Top 0.9%
Kpm
1.2
Top 3%
Destroyed
30
Top 6%
Time
20h 8m 11s
A.E.F 2-A2 Attack Plane rankings
Kills
427
Top 1%
Kpm
1.4
Top 4%
Destroyed
3
Top 16%
Time
5h 8m 11s
Rumpler C.I Attack Plane rankings
Kills
1,751
Top 0.5%
Kpm
1.4
Top 3%
Destroyed
41
Top 4%
Time
21h 40m 4s

BOMBER

Gotha G.IV Bomber rankings
Kills
21
Top 15%
Kpm
0.3
Top 28%
Destroyed
5
Top 14%
Time
1h 6m 7s
Caproni CA.5 Bomber rankings
Kills
17
Top 15%
Kpm
0.4
Top 19%
Destroyed
1
Top 45%
Time
40m 49s
Airco DH.10 rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
4m 58s
Hansa-Brandenburg G.I rankings
Kills
4
Top 16%
Kpm
0.3
Top 23%
Destroyed
1
Top 22%
Time
12m 14s

HEAVY BOMBER

Ilya Muromets rankings
Kills
14
Top 13%
Kpm
0.1
Top 35%
Destroyed
0
Time
1h 50m 29s

FIGHTER

SPAD S XIII Fighter rankings
Kills
1
Top 48%
Kpm
0.3
Top 26%
Destroyed
1
Top 47%
Time
3m 47s
Sopwith Camel Fighter rankings
Kills
1
Top 51%
Kpm
0.1
Top 39%
Destroyed
0
Time
7m 41s
DR.1 Fighter rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
1
Top 49%
Time
15m 33s
Albatros DIII Fighter rankings
Kills
1
Top 52%
Kpm
0.1
Top 50%
Destroyed
1
Top 50%
Time
17m 16s

LANDSHIP

Mark V Landship rankings
Kills
920
Top 0.8%
Kpm
0.9
Top 8%
Destroyed
61
Top 3%
Time
16h 55m 19s

HEAVY TANK

A7V Heavy Tank rankings
Kills
132
Top 18%
Kpm
0.6
Top 35%
Destroyed
10
Top 19%
Time
3h 54m 19s

LIGHT TANK

FT-17 Light Tank rankings
Kills
15
Top 54%
Kpm
0.4
Top 81%
Destroyed
1
Top 60%
Time
38m 29s

ARTILLERY TRUCK

Artillery Truck rankings
Kills
123
Top 18%
Kpm
1.0
Top 27%
Destroyed
15
Top 21%
Time
2h 3m 34s

ASSAULT TANK

St Chamond rankings
Kills
4,603
Top 0.3%
Kpm
1.2
Top 5%
Destroyed
289
Top 0.5%
Time
2d 14h 44m

ASSAULT TRUCK

Putilov Garford rankings
Kills
87
Top 3%
Kpm
0.5
Top 26%
Destroyed
9
Top 3%
Time
2h 43m 28s

LAND VEHICLE

M30 Scout rankings
Kills
5
Top 11%
Kpm
0.2
Top 34%
Destroyed
1
Top 8%
Time
28m 47s
37/95 Scout rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
11m 48s
KFT Scout rankings
Kills
1
Top 38%
Kpm
0.1
Top 37%
Destroyed
0
Time
13m 33s
MC 18J Sidecar rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
23m 35s
MC 3.5HP Sidecar rankings
Kills
1
Top 29%
Kpm
0.1
Top 25%
Destroyed
0
Time
18m
RNAS Armored Car rankings
Kills
14
Top 11%
Kpm
0.3
Top 41%
Destroyed
0
Time
50m 22s
Romfell Armored Car rankings
Kills
16
Top 5%
Kpm
0.4
Top 20%
Destroyed
0
Time
41m 9s
EV4 Armored Car rankings
Kills
7
Top 7%
Kpm
0.5
Top 16%
Destroyed
0
Time
13m 53s
F.T. Armored Car rankings
Kills
2
Top 20%
Kpm
0.2
Top 28%
Destroyed
0
Time
10m 41s

STATIONARY WEAPON

FK 96 Field Gun rankings
Kills
147
Top 4%
Kpm
0.9
Top 12%
Destroyed
21
Top 5%
Time
2h 44m 49s
Fortress Gun rankings
Kills
51
Top 9%
Kpm
1.6
Top 7%
Destroyed
5
Top 16%
Time
31m 3s
QF 1 AA rankings
Kills
18
Top 36%
Kpm
0.6
Top 43%
Destroyed
5
Top 48%
Time
30m 35s
Heavy Machine Gun rankings
Kills
28
Top 21%
Kpm
1.5
Top 26%
Destroyed
0
Time
19m 8s
HE Auto-Cannon rankings
Kills
0
Kpm
0
Destroyed
0
Time
0
BL 9.2 Siege Gun rankings
Kills
2
Top 44%
Kpm
0.9
Top 30%
Destroyed
0
Time
2m 14s
305/52 O Coastal Gun rankings
Kills
8
Top 8%
Kpm
0.7
Top 17%
Destroyed
0
Time
12m 5s

HORSE

Horse rankings
Kills
785
Top 2%
Kpm
0.9
Top 16%
Destroyed
7
Top 8%
Time
14h 14m 49s

BOAT

M.A.S. Torpedo Boat rankings
Kills
354
Top 0.3%
Kpm
0.7
Top 8%
Destroyed
126
Top 0.5%
Time
8h 57m 11s
Y Lighter Landing Craft rankings
Kills
4
Top 5%
Kpm
0.1
Top 20%
Destroyed
0
Time
29m 57s

AIRSHIP

C-Class Airship rankings
Kills
81
Top 0.8%
Kpm
0.6
Top 18%
Destroyed
15
Top 2%
Time
2h 9m 52s

DESTROYER

L-Class Destroyer rankings
Kills
393
Top 0.3%
Kpm
1.0
Top 15%
Destroyed
140
Top 0.3%
Time
6h 22m 39s

BEHEMOTH

Airship L30 rankings
Kills
107
Top 7%
Kpm
1.0
Top 27%
Destroyed
10
Top 14%
Time
1h 48m 6s
Armored Train rankings
Kills
118
Top 10%
Kpm
0.6
Top 50%
Destroyed
9
Top 16%
Time
3h 13m 57s
Dreadnought rankings
Kills
42
Top 14%
Kpm
0.7
Top 33%
Destroyed
5
Top 28%
Time
1h 2m 57s
Char 2C rankings
Kills
21
Top 17%
Kpm
0.6
Top 52%
Destroyed
2
Top 20%
Time
34m 41s