Battlefield Tracker Network
Register / Login to Join our Regional Leaderboards!

Battlefield 1 PC Leaderboards: Kills/min

Filters

Region Filters


Join Regional Leaderboards

Next Update

Leaderboards refresh in 5m 19s. Last Updated
Rank Gamer Kills/min Games
Login or Register to see your Leaderboard position here
1
Top 1%
22.19
122
2
Top 1%
9.36
346
3
Top 1%
7.41
462
4
Top 1%
7.07
278
5
Top 1%
6.31
236
6
Top 1%
5.87
117
7
Top 1%
5.76
95
8
Top 1%
5.73
166
9
Top 1%
5.70
222
10
Top 1%
5.48
92
11
Top 1%
5.37
171
12
Top 1%
5.35
136
13
Top 1%
5.31
328
14
Top 1%
5.30
240
14
Top 1%
5.30
276
14
Top 1%
5.30
144
17
Top 1%
5.22
181
18
Top 1%
5.11
163
19
Top 1%
4.99
94
20
Top 1%
4.87
212
21
Top 1%
4.77
141
22
Top 1%
4.73
210
23
Top 1%
4.72
109
24
Top 1%
4.64
101
25
Top 1%
4.62
137
26
Top 1%
4.53
125
26
Top 1%
4.53
172
28
Top 1%
4.51
101
29
Top 1%
4.42
204
30
Top 1%
4.40
109
31
Top 1%
4.35
155
31
Top 1%
4.35
331
33
Top 1%
4.31
128
34
Top 1%
4.27
303
35
Top 1%
4.26
180
36
Top 1%
4.24
221
37
Top 1%
4.22
135
37
Top 1%
4.22
146
39
Top 1%
4.20
157
40
Top 1%
4.17
146
40
Top 1%
4.17
1049
42
Top 1%
4.12
615
43
Top 1%
4.08
185
44
Top 1%
4.07
237
45
Top 1%
4.06
139
45
Top 1%
4.06
94
47
Top 1%
4.05
226
47
Top 1%
4.05
477
49
Top 1%
4.03
102
49
Top 1%
4.03
227
51
Top 1%
4.02
105
51
Top 1%
4.02
139
53
Top 1%
4.00
126
53
Top 1%
4.00
142
53
Top 1%
4.00
234
53
Top 1%
4.00
266
57
Top 1%
3.99
247
58
Top 1%
3.96
148
58
Top 1%
3.96
193
60
Top 1%
3.94
560
61
Top 1%
3.92
130
61
Top 1%
3.92
118
63
Top 1%
3.91
254
64
Top 1%
3.90
312
64
Top 1%
3.90
160
66
Top 1%
3.89
132
66
Top 1%
3.89
120
68
Top 1%
3.88
110
69
Top 1%
3.87
309
69
Top 1%
3.87
335
69
Top 1%
3.87
419
69
Top 1%
3.87
132
73
Top 1%
3.86
133
74
Top 1%
3.82
92
74
Top 1%
3.82
162
74
Top 1%
3.82
546
74
Top 1%
3.82
730
78
Top 1%
3.81
437
78
Top 1%
3.81
115
78
Top 1%
3.81
96
81
Top 1%
3.80
174
81
Top 1%
3.80
109
81
Top 1%
3.80
116
84
Top 1%
3.79
118
85
Top 1%
3.78
160
86
Top 1%
3.77
149
86
Top 1%
3.77
137
88
Top 1%
3.75
496
88
Top 1%
3.75
177
90
Top 1%
3.74
136
90
Top 1%
3.74
440
90
Top 1%
3.74
435
90
Top 1%
3.74
223
94
Top 1%
3.73
93
94
Top 1%
3.73
187
96
Top 1%
3.72
581
96
Top 1%
3.72
173
98
Top 1%
3.71
103
99
Top 1%
3.70
147
99
Top 1%
3.70
632