Battlefield Tracker Network
Register / Login to Join our Regional Leaderboards!

Battlefield 1 PC Leaderboards: Kills/min

Filters

Region Filters


Join Regional Leaderboards

Next Update

Leaderboards refresh in 14m 59s. Last Updated
Rank Gamer Kills/min Games
Login or Register to see your Leaderboard position here
1
Top 1%
13.43
108
2
Top 1%
12.72
129
3
Top 1%
12.21
163
4
Top 1%
10.42
618
5
Top 1%
10.00
376
6
Top 1%
9.91
199
7
Top 1%
9.62
200
8
Top 1%
9.19
120
9
Top 1%
8.89
380
10
Top 1%
8.88
127
11
Top 1%
8.63
150
12
Top 1%
8.22
186
13
Top 1%
8.16
487
14
Top 1%
8.00
190
15
Top 1%
7.98
426
16
Top 1%
7.91
293
17
Top 1%
7.89
122
18
Top 1%
7.62
182
19
Top 1%
7.61
131
20
Top 1%
7.49
156
21
Top 1%
7.48
100
22
Top 1%
7.13
386
23
Top 1%
7.05
129
24
Top 1%
7.04
467
25
Top 1%
7.02
693
26
Top 1%
6.86
406
27
Top 1%
6.84
202
28
Top 1%
6.83
488
29
Top 1%
6.71
519
30
Top 1%
6.64
824
31
Top 1%
6.60
147
32
Top 1%
6.56
285
32
Top 1%
6.56
466
34
Top 1%
6.52
181
35
Top 1%
6.50
375
36
Top 1%
6.46
195
37
Top 1%
6.45
140
38
Top 1%
6.43
226
39
Top 1%
6.31
236
40
Top 1%
6.25
228
41
Top 1%
6.22
173
41
Top 1%
6.22
182
43
Top 1%
6.21
567
44
Top 1%
6.20
238
44
Top 1%
6.20
193
46
Top 1%
6.17
125
47
Top 1%
6.16
127
48
Top 1%
6.13
225
49
Top 1%
6.12
104
50
Top 1%
6.10
112
51
Top 1%
6.06
385
52
Top 1%
6.05
242
52
Top 1%
6.05
219
54
Top 1%
5.99
192
55
Top 1%
5.98
142
56
Top 1%
5.97
97
56
Top 1%
5.97
189
58
Top 1%
5.95
150
59
Top 1%
5.87
117
60
Top 1%
5.82
604
61
Top 1%
5.81
420
62
Top 1%
5.78
137
63
Top 1%
5.77
249
63
Top 1%
5.77
189
65
Top 1%
5.75
694
66
Top 1%
5.70
250
66
Top 1%
5.70
222
68
Top 1%
5.69
171
69
Top 1%
5.68
203
69
Top 1%
5.68
737
69
Top 1%
5.68
850
72
Top 1%
5.67
635
73
Top 1%
5.64
1102
74
Top 1%
5.61
94
75
Top 1%
5.58
108
76
Top 1%
5.57
287
77
Top 1%
5.56
512
78
Top 1%
5.55
393
79
Top 1%
5.54
207
80
Top 1%
5.53
118
81
Top 1%
5.51
253
82
Top 1%
5.49
116
82
Top 1%
5.49
451
84
Top 1%
5.48
92
85
Top 1%
5.47
92
86
Top 1%
5.45
114
87
Top 1%
5.44
124
88
Top 1%
5.43
99
88
Top 1%
5.43
113
90
Top 1%
5.42
313
91
Top 1%
5.41
325
92
Top 1%
5.37
171
93
Top 1%
5.36
224
93
Top 1%
5.36
100
93
Top 1%
5.36
111
96
Top 1%
5.35
136
97
Top 1%
5.31
328
97
Top 1%
5.31
162
99
Top 1%
5.30
240
99
Top 1%
5.30
368