Battlefield Tracker Network
Register / Login to Join our Regional Leaderboards!

Battlefield 1 PC Leaderboards: Kills/min

Filters

Region Filters


Join Regional Leaderboards

Next Update

Leaderboards refresh in 12m 11s. Last Updated
Rank Gamer Kills/min Games
Login or Register to see your Leaderboard position here
1
Top 1%
10.00
376
2
Top 1%
8.89
380
3
Top 1%
7.07
462
4
Top 1%
6.31
236
5
Top 1%
5.87
117
6
Top 1%
5.70
222
7
Top 1%
5.69
171
8
Top 1%
5.56
214
9
Top 1%
5.48
92
10
Top 1%
5.37
171
11
Top 1%
5.36
100
12
Top 1%
5.35
136
13
Top 1%
5.31
328
14
Top 1%
5.30
240
14
Top 1%
5.30
277
16
Top 1%
4.99
94
17
Top 1%
4.87
212
18
Top 1%
4.77
141
19
Top 1%
4.76
93
20
Top 1%
4.75
298
21
Top 1%
4.73
210
22
Top 1%
4.64
101
23
Top 1%
4.62
137
24
Top 1%
4.53
125
25
Top 1%
4.51
101
26
Top 1%
4.44
255
27
Top 1%
4.42
204
28
Top 1%
4.40
109
29
Top 1%
4.37
169
30
Top 1%
4.35
155
30
Top 1%
4.35
331
32
Top 1%
4.31
128
33
Top 1%
4.29
139
34
Top 1%
4.24
221
35
Top 1%
4.22
135
35
Top 1%
4.22
146
37
Top 1%
4.20
157
38
Top 1%
4.18
311
39
Top 1%
4.17
1049
39
Top 1%
4.17
146
41
Top 1%
4.15
12605
42
Top 1%
4.12
615
43
Top 1%
4.07
237
44
Top 1%
4.06
139
45
Top 1%
4.05
477
46
Top 1%
4.03
227
46
Top 1%
4.03
102
48
Top 1%
4.02
105
48
Top 1%
4.02
139
48
Top 1%
4.02
227
51
Top 1%
4.00
266
51
Top 1%
4.00
126
51
Top 1%
4.00
234
51
Top 1%
4.00
142
51
Top 1%
4.00
535
56
Top 1%
3.99
247
57
Top 1%
3.97
109
58
Top 1%
3.96
148
59
Top 1%
3.94
560
59
Top 1%
3.94
94
61
Top 1%
3.92
118
62
Top 1%
3.91
254
63
Top 1%
3.90
312
63
Top 1%
3.90
160
65
Top 1%
3.89
120
65
Top 1%
3.89
132
67
Top 1%
3.88
110
68
Top 1%
3.87
335
68
Top 1%
3.87
132
68
Top 1%
3.87
309
68
Top 1%
3.87
419
72
Top 1%
3.86
133
73
Top 1%
3.82
162
73
Top 1%
3.82
546
73
Top 1%
3.82
730
73
Top 1%
3.82
92
77
Top 1%
3.81
437
77
Top 1%
3.81
308
77
Top 1%
3.81
96
80
Top 1%
3.80
109
80
Top 1%
3.80
174
80
Top 1%
3.80
117
83
Top 1%
3.79
563
83
Top 1%
3.79
118
85
Top 1%
3.78
160
86
Top 1%
3.77
149
86
Top 1%
3.77
172
88
Top 1%
3.76
234
89
Top 1%
3.75
163
89
Top 1%
3.75
506
89
Top 1%
3.75
177
92
Top 1%
3.74
136
92
Top 1%
3.74
435
94
Top 1%
3.73
93
95
Top 1%
3.72
581
96
Top 1%
3.71
103
96
Top 1%
3.71
520
98
Top 1%
3.70
632
98
Top 1%
3.70
147
100
Top 1%
3.69
144